ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 – 2014

July 7, 2011 at 9:04 am Leave a comment

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 – 2014

Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπ όψει:

Α)    Το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ

Β)    Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ

Γ)     Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από

το Διεθνές Συμβούλιο ΦΙΦΑ

Δ)     Τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως ισχύει

Ε)      Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διοργάνωση των αγώνων της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών περιόδου 2013 – 2014 που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο:       ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)         Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες της Α’, της Α1΄ ερασιτεχνικής  κατηγορίας και της  Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας, προαιρετικά δε οι ομάδες της Β΄ και  Γ΄ τοπικής κατηγορίας και η ερασιτεχνική ομάδα  της Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.

β)         Οι πιο πάνω ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες κυπέλλου, πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι  10.8.2013 στην ΄Ένωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία, τη δήλωση συμμετοχής.

γ)         Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο αυτό.

Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στο Κύπελλο αυτό, με απόφαση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει  η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωτ/τος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως τρείς χιλιάδες (3000) ευρώ.

δ)         Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή – και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα – εφόσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε κλήρωση των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 2ο:       ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

α)         Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα διαχωριστούν, κατ αρχήν, με απόφαση του ΔΣ,  σε (4) ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια για την αποφυγή δαπανηρών μετακινήσεων.

β)         Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων κατά όμιλο μέχρι να μείνουν σε κάθε όμιλο (2) ομάδες. Στην συνέχεια οι (8) ομάδες θα κληρωθούν μεταξύ τους μέχρι τον τελικό.  Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται. (παράταση μισής ώρας, πέναλτι κ.λ.π.).

γ)         ΄Όλοι οι αγώνες ορίζονται μετά από δημόσια κλήρωση.

Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος.

δ)         Ο τελικός για την ανάδειξη του κυπελλούχου της ΄Ένωσης, που θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (διοργανώτρια η Ε.Π.Ο.), διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο που ορίζει η Ε.Π.Σ.Λ.

ε)         Την 1η και 2η αγωνιστική οι ομάδες που ανήκουν στην μεγαλύτερη κατηγορία όταν κληρώνονται να αγωνιστούν με ομάδες μικρότερης κατηγορίας, ο αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της δεύτερης.

ΑΡΘΡΟ  3ο:      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του κυπέλλου ορίζεται για το Σαββατοκύριακο 31/8/13 και 1/9/13, το δε πρόγραμμα αγώνων ορίζεται με δημόσια κλήρωση.  την 27.8.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00.

ΑΡΘΡΟ  4ο:      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του Κ.Α.Π.  Ειδικότερα:

α)         Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται πριν από ένα πενθήμερο, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος επίσπευσης των αγώνων, οπότε μπορεί να γίνει πριν από ένα τριήμερο.

β)         Επί διακοπής αγώνα έχει εφαρμογή το άρθρο του ΚΑΠ.

γ)         Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται μέσα σε 15 ημέρες από την αναβολή ή διακοπή του, εκτός αν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη μετάθεσής του (π.χ. έχει προτεραιότητα η τέλεση αγώνα πρωταθλήματος μιας των διαγωνιζόμενων ομάδων κλπ.).

δ)         Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε οριστεί, εκτός αν στο γηπεδούχο σωματείο επιβλήθηκε στο μεταξύ ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, οπότε ο αγώνας ορίζεται σε ουδέτερο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ  5ο:      ΓΗΠΕΔΑ

΄Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ  6ο:      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Iσχύουν  αναλογικά  οι σχετικές διατάξεις των του Κ.Α.Π.  Ειδικότερα:

 1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν

μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

α)  Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών  των ποδοσφαιριστών τους και

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει

συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

 1. 3.      Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή σε αγώνα

φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κλπ), τυχόν δε συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης..

ΑΡΘΡΟ  7ο:      ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από τον Κ.Α.Π., η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα που κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης, αποκλείεται από τους παραπέρα αγώνες κυπέλλου και της αφαιρούνται από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει τόσοι βαθμοί, όσοι ορίζονται για την παράβαση που διέπραξε.

ΑΡΘΡΟ  8ο:      ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  –  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ

Για την ομάδα που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που προβλέπονται :

Ειδικότερα, εκτός από τις άλλες συνέπειες:

α)         ομάδα που αποχωρεί από αγώνα κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) τιμωρείται με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και (5) πέντε βαθμοί από το επόμενο πρωτ/μα και χρηματικό πρόστιμο μέχρι (3000) τρεις χιλιάδες ευρώ.

β)         ομάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα κυπέλλου σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτ/μα

γ)         ομάδα που δεν εμφανίζεται να αγωνιστεί, χάνει τον αγώνα και της αφαιρούνται δύο (-2) βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο θα μετέχει την περίοδο 2012-13.

ΑΡΘΡΟ  9ο:    ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΣΕ  ΑΓΩΝΑ

Επισημαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα του Κ.Α.Π. σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή του αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογημένα.  Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει μη κάθοδό του σ’  αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.).

Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ) δεν συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία, σε κάθε περίπτωση το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια επιτροπή κυπέλλου, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην οποιαδήποτε απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ  10ο:    ΧΡΩΜΑΤΑ  ΣΤΟΛΩΝ

1.-        Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής που δήλωσαν (στην αρχική δήλωση συμμετοχής).  Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή.

2.-        Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης της υποχρέωσης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια για την ματαίωση ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ  11ο: ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του. Κάθε σωματείο υποχρεούται όπως με τη δήλωση συμμετοχής του ορίζει ένα ή περισσότερα άτομα-μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ως υπεύθυνα για την τήρηση της τάξης, τη λήψη μέτρων στη διάρκεια όλων των αγώνων του και τη συνεργασία, προς τούτο, με τους διαιτητές και τον παρατηρητή αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  12ο:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

α)         ΄Όλα τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν το σωματείο που μετακινείται, χωρίς αυτό να δικαιούται να τα εισπράξει από την εκκαθάριση του αγώνα.

β)         Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.

γ)         Από τις ακαθάριστες εισπράξεις κάθε αγώνα, αφού αφαιρεθούν οι σχετικές κρατήσεις  και τα έξοδα, το υπόλοιπο που απομένει περιέρχεται εξ ολοκλήρου στο γηπεδούχο σωματείο.

δ) Οι γιατροί των αγώνων θα πληρώνονται από τα διαγωνιζόμενα σωματεία κατά το ½ έκαστο, και η αποζημίωση των γιατρών καταβάλλεται προ της έναρξης του αγώνα.

ε) Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία του ΤΕΛΙΚΟΥ γίνεται από την Ε.Π.Σ.Λ. και τα διαγωνιζόμενα σωματεία δικαιούνται από τις καθαρές εισπράξεις από 30%.

ΑΡΘΡΟ  13ο:    ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ

α)         Στη νικήτρια ομάδα του τελικού απονέμεται κύπελλο και 18 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.  Επίσης, στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται κύπελλο και 18 μετάλλια, καθώς και από ένα μετάλλιο στο διαιτητή, στους βοηθούς του διαιτητή και στους προπονητές των δύο ομάδων.

β)         ΄Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια. Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχήσουν σ’  αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή 200 ευρώ και εφόσον – κατά την κρίση της διοργανώτριας ΄Ένωσης – αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωματείου, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωτ/τος στο οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και επιβολή χρηματικής ποινής έως 3000 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  14ο:    ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α)         Η διεξαγωγή των αγώνων κυπέλλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)

β)         Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Λάρισας, διοργανώτριας της πρώτης φάσης των αγώνων κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών,  και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σ’  αυτή.  Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση.

γ)         Η Ε.Π.Σ.Λ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης και μετά την έναρξη των αγώνων, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο

(π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ ).

δ) Τα σωματεία που δηλώνουν συμμετοχή στο παρόν πρωτ/μα υποχρεούνται να παρέχουν κάθε είδους διαφημιστική παροχή που θα τους ζητηθεί από την Ένωση (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, σημαίες, κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ  15ο:    ΤΕΛΙΚΗ   ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Λ.

Λάρισα   3 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                  ΑΡ.ΓΚΟΥΜΑΣ

 

 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-12

Η ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπ όψει:

A)        Το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ

B)        Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ

Γ)         Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο ΦΙΦΑ

Δ)        Τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως ισχύει

Ε)         Τους βαθμολογικούς πίνακες των τοπικών πρωταθλημάτων των κατηγοριών Α’-Α1’-Β’ και Γ’ περιόδου 2010-2011

ΣΤ)      Την υπ αριθ. 29/6/11 απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες πρωταθλημάτων περιόδου 2011-12:

 1. Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
 2. Α1’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
 3. Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας

4.         Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη είναι πρόταση για τη κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ και των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή σ αυτά.

Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με οποιαδήποτε επιφύλαξη έχει σα συνέπεια τον αποκλεισμό του σωματείου από τα πρωταθλήματα με απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.         Τα σωματεία, που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής  στα πρωταθλήματα Α, Α1,  Β και Γ κατηγορίας – οφείλουν:

α.   να υποβάλλουν στην ΕΠΣ γραπτή δήλωση συμμετοχής, για την Α μέχρι την 19/8/11Α1  22/08/2011 –Β  23/08/011 – η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2011 σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα – και Γ κατηγορία μέχρι την μέχρι την 09/09/2011– η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 12/9/11 σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

β.    να τακτοποιήσουν πλήρως κάθε μορφής οικονομική τους εκκρεμότητα, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του ΔΣ.

Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου έχει σα συνέπεια τον αποκλεισμό του σωματείου από τα πρωταθλήματα με απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ.

2.       Για τα νεοιδρυόμενα σωματεία ή γι αυτά που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο η περισσοτέρωνσωματείων, εάν η διαδικασία αθλητικής αναγνώρισής τους από την ΕΠΟ δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την άνω ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη της ημέρας κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας, στην οποία θα δικαιούται συμμετοχής το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 1. 1.                  Τα σωματεία Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά και ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τους να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον από τα τρία πρωταθλήματα  φυτωριακών τμημάτων υποδομής που διοργανώνει η ΕΠΣ (παιδικό, προπαιδικό και εφηβικό (αν υπάρχει ικανός αριθμός ομάδων).

Σε τυχόν ανυπέρβλητη αδυναμία  σωματείου των ως άνω κατηγοριών να δηλώσει αυτοτελώς συμμετοχή με τμήμα υποδομής, θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σα τμήμα υποδομής σε συνεργασία είτε με τον οικείο Αθλητικό οργανισμό του Δήμου, στον οποίο ανήκει, με την έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, είτε από κοινού με άλλο σωματείο του ιδίου Δήμου.

 1. 2.                  Σε όλα τα σωματεία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε κάθε αγώνα, νεαρών  ποδοσφαιριστών γεννηθέντων την 1.1.1991 και μετά, ως εξής:

α.         Για το πρωτάθλημα Α΄  κατηγορίας είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο (2ποδοσφαιριστών της άνω ηλικίας οι οποίοι θα μετέχουν υποχρεωτικά στο διεξαγόμενο αγώνα συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια αυτού.

β.         Για το πρωτάθλημα Α1  είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο (2) ποδοσφαιριστών της άνω ηλικίας από την αρχή του αγώνα,  οι οποίοι θα μετέχουν υποχρεωτικά στο διεξαγόμενο αγώνα συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια αυτού.

γ.         Για τα πρωταθλήματα Β΄ και  Γ κατηγορίας είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός  (1) ποδοσφαιριστή της άνω ηλικίας ο οποίος θα μετέχει υποχρεωτικά στο διεξαγόμενο αγώνα συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια αυτού.

Οι παραπάνω νεαροί ποδοσφαιριστές συμμετέχουν υποχρεωτικά στον αγώνα από την έναρξή του ακόμη και αν η ομάδα τους παρουσιαστεί στον αγωνιστικό  χώρο με λιγότερους από έντεκα (11) ποδοσφαιριστές.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής των σωματείων κατά την έναρξη του αγώνα , ο διαιτητής  υποχρεούται να μη τελέσει τον αγώνα, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σχετικά από τον ΚΑΠ κυρώσεις. Εφ όσον όμως η παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλονται, μετά από ένσταση, οι προβλεπόμενες κυρώσεις του ΚΑΠ.

Εάν,  ο διαιτητής διεξάγει τον αγώνα, παραπέμπεται πειθαρχικά και τιμωρείται από την ΕΔ με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ο δε αγώνας θεωρείται ότι δεν τελέστηκε και η υπαίτια ή υπαίτιες ομάδες υπόκεινται στις ίδιες ως άνω κυρώσεις.

3.                  Τα σωματεία Α’ και Α1’ κατηγορίας υποχρεούνται να δηλώσουν ως έδρα γήπεδο με χλοοτάπητα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης τέτοιου γηπέδου, το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί σαν έδρα του το γήπεδο, που θα ορίσει το ΔΣ της Ένωσης.

 1. 4.                  Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

α)  Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών  των ποδοσφαιριστών τους και

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

δ) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κλπ), τυχόν δε συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ημέρα  έναρξης των αγώνων ορίζεται:

17-18/9/11 για τα πρωταθλήματα των  Α’, Α1’  και Β’ Ερασιτεχνική

01-02/10/11  για το πρωτάθλημα της  Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Το ΔΣ/ΕΠΣΛ μπορεί να τροποποιήσει τις άνω ημερομηνίες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΩΝ

Τα σωματεία υποχρεούνται όπως στη δήλωση συμμετοχής τους ορίσουν τα χρώματα (βασικό και εναλλακτικό) της στολής των ποδ/στών τους, που θα χρησιμοποιείται στους αγώνες.

Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν ίδια ή παρεμφερή χρώματα στολής, η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να αλλάξει στολή, τυχόν δε ματαίωση του αγώνα λόγω άρνησης ή αδυναμίας της γηπεδούχου ομάδας να συμμορφωθεί προς τη σχετική υπόδειξη του διαιτητή συνεπάγεται σε βάρος της τις κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  6

ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Α.        Το σωματείο υποχρεούται, με τη δήλωση συμμετοχής του, να δηλώσει δύο έδρες-γήπεδα: το κύριο γήπεδο  που θα χρησιμοποιήσει σαν κύρια έδρα για τους αγώνες του και το δεύτερο εναλλακτικό γήπεδο, για τη περίπτωση αδυναμίας χρήσης του κυρίου-πρώτου γηπέδου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ως αδυναμία χρήσης του  γηπέδου ενδεικτικά αναφέρεται η διενέργεια έργων, ο κίνδυνος καταστροφής του χλοοτάπητα, η λόγω  δυσμενών καιρικών συνθηκών και φαινομένων ακαταλληλότητα, η τυχόν ανάκληση παραχώρησης του γηπέδου από τον φορέα,   κλπ. Σε κάθε περίπτωση προβλήματος χρήσης των γηπέδων, τα σωματεία υποχρεούνται όπως ενημερώνουν τη διοργανώτρια άμεσα.

Β.        Η δήλωση των 2 γηπέδων πρέπει να συνοδεύεται και από σχετικό έγγραφο παραχωρητήριο του φορέα, στον οποίο ανήκουν τα γήπεδα.

Γ.         Εάν σωματείο δεν προσκομίσει έγγραφο παραχώρησης της χρήσης των γηπέδων ή δεν δηλώσει δεύτερη έδρατότε, σε οποιαδήποτε τυχόν περίπτωση προβλήματος, η ΕΠΣ είναι αρμόδια να προβεί σε ορισμό γηπέδου, ως έδρα του σωματείου, την οποία και υποχρεούται να δεχθεί.

Δ.         Σε κάθε περίπτωση, οσάκις παρουσιάζονται, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία προβλήματα σχετικά με τη χρήση και των δύο  δηλουμένων εδρών –γηπέδων του σωματείου, που μπορεί να οδηγήσουν σε (επανειλημμένες και παρελκυστικές) αναβολές αγώνων, το ΔΣ της ΕΠΣ, για  λόγους εύρυθμης και αξιόπιστης περαίωσης των πρωταθλημάτων, δικαιούται με απόφασή του να ορίσει ως έδρα του σωματείου άλλο γήπεδο, που θα εξασφαλίσει η ίδια, το οποίο το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να δεχθεί ως έδρα του, βαρυνόμενο με όλες τις υποχρεώσεις και τα αναγκαία έξοδα προετοιμασίας του (διαγράμμιση κλπ).

Ε.         Τα γήπεδα –έδρες των σωματείων για τους αγώνες τους  πρέπει να είναι αναγνωρισμένα αρμοδίως, να πληρούν τους όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους του ΚΑΠ, των κανόνων παιδιάς και της παρούσας προκήρυξης.

Ειδικότερα τα αποδυτήρια των διαιτητών και των ομάδων (και ιδίως της φιλοξενούμενης), αλλά και οι πάγκοι των ομάδων πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλο χωροταξικά σημείο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η ασφαλής και ανεμπόδιστη είσοδος και έξοδος των διαιτητών και ποδ/στών, αλλά και η διεξαγωγή του αγώνα, κατά τρόπο άκρως ασφαλή, δίχως να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επαφής  με τις κερκίδες ή τους φιλάθλους.

Επίσης οι γηπεδούχες ομάδες έχουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση μέσα πρώτων βοηθειών (φαρμακείο, φορείο), σύμφωνα με τον ΚΑΠ.

ΣΤ.      Σε περίπτωση ακαταλληλότητας χρήσης των γηπέδων-εδρών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας, το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη διοργανώτρια και οπωσδήποτε 48 ώρες πριν την έναρξη του ορισμένου αγώνα.

Ζ.         Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για τη καλή κατάσταση των γηπέδων και των εγκαταστάσεων.

Η.        Τα σωματεία με μέριμνα και ευθύνη τους θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος στους φορείς των γηπέδων, που τους παραχωρούνται εγγράφως προς χρήση (δήμους, Κοινότητες, κλπ). Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να θέτουν  τα γήπεδα  (ιδιόκτητα ή ιδιόχρηστα) και τις εγκαταστάσεις απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

α.         Τα σωματεία, με τη δήλωση συμμετοχής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν:

 1. το πρόσωπο, στο οποίο επιθυμούν να γίνονται οι κάθε μορφής

Κοινοποιήσεις εγγράφων (αντίκλητος),

 1. 2.             Τον αριθμό ΦΑΞ του σωματείου ή του προέδρου ή του γεν. γραμματέα

 ή του αντικλήτου.

β.         Η οποιαδήποτε κοινοποίηση κάθε εγγράφου, αφορώντος στο σωματείο, έστω κι αν δημιουργεί  έννομες συνέπειες ή υποχρεώσεις σε βάρος του,  γίνεται έγκυρα και νόμιμα ταχυδρομικά ή με ΦΑΞ ή με COURIER, ή ιδιόχειρα  στη δηλωθείσα εγγράφως διεύθυνση ή έδρα του σωματείου, ή του νόμιμα ορισθέντος αντικλήτου ή στη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα του σωματείου, ή ιδιόχειρα στα ως άνω πρόσωπα ή άλλα, ρητά εξουσιοδοτημένα προς τούτο, στα γραφεία της Ένωσης, με παράδοση του εγγράφου με απόδειξη ή με αποστολή στο δηλωθέντα αριθμό ΦΑΞ, σε επείγουσες δε περιπτώσεις  και με μόνη τηλεφωνική ειδοποίηση του  Προέδρου ή  Γεν. Γραμματέα ή του αντίκλητου του σωματείου.

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν εγγράφως στην ΕΠΣ τόσο τα άνω πρόσωπα και στοιχεία-αριθμούς, όσο και  τις τυχόν αλλαγές αυτών, τυχόν δε παράλειψή τους συνεπάγεται αδυναμία τους να προβάλλουν πλημμέλεια ή μη νομιμότητα γνωστοποίησης των εγγράφων της ΕΠΣ προς αυτά.

γ.         Για τα ενημερωτικού ή πληροφοριακού χαρακτήρα θέματα και έγγραφα, αρκεί η δια του τοπικού, αθλητικού ή πολιτικού, τύπου δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 1. 1.                  Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα καταρτισθεί και  κοινοποιηθεί μετά τη δημόσια κλήρωση που θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που θα γνωστοποιηθούν. Οι όμιλοι, κατά κατηγορία, θα καταρτισθούν με απόφαση του ΔΣ.
 1. 2.                  Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το  πρόγραμμα των αγώνων κάθε  εβδομάδας (ημέρα, ώρα, γήπεδο κλπ) από τα γραφεία της ΕΠΣΝΛ και από τις εφημερίδες, με ευθύνη των εκπροσώπων τους.
 2. 3.                  Κάθε αλλαγή του προγράμματος θα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, με οποιονδήποτε πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο ειδοποίησης και δια του τύπου.
 3. 4.                  Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής αγώνα, έστω κι αν συναινούν και οι δύο.
 4. 5.                  Δεν επιτρέπεται υποβολή αιτημάτων σωματείων για αλλαγή ώρας ή μέρας διεξαγωγής προγραμματισμένων αγώνων, εκτός αν υπάρχουν  έκτακτα και απρόοπτα αποδεδειγμένα κοινωνικά γεγονότα, οπότε η υποβολή θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και αιτιολογημένα 11 τουλάχιστον μέρες (μη υπολογιζόμενης της ημέρας πρωτοκόλλησης της αίτησης και του αγώνα) πριν από την προγραμματισμένη τέλεση του αγώνα, κρίνεται δε το σύννομο και βάσιμο του αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή και το ΔΣ/ΕΠΣΛ, στο Β ΓΥΡΟ οι αλλαγές αγώνων θα γίνονται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους.

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ή εμπρόθεσμα μεν αλλά προφορικά  ή τηλεφωνικά δεν θα συζητούνται.

 1. 6.                  Οι αγώνες θα διεξάγονται Κυριακή (πρωί ή απόγευμα) και Σάββατο απόγευμα. Η ΕΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα οποιασδήποτε άλλης μέρας, εργάσιμης ή αργίας, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
 2. 7.                  Ο ορισμός της ώρας έναρξης των αγώνων γίνεται από τη διοργανώτρια.
 3. 8.                  Οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα έχουν διάρκεια 90 λεπτά της ώρας,

σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών.

                                                    

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

            Αγώνας αναβληθείς για οποιονδήποτε λόγο ή διακοπείς λόγω καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ή συνεχίζεται εμβόλιμα την αμέσως επόμενη βδομάδα και

ημέρα Τρίτη, στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα (σε περίπτωση που ο αναβληθείς ή διακοπείς αγώνας ήταν προγραμματισμένος σε πρωινή ώρα θα διεξάγεται ή συνεχίζεται τη συνηθισμένη απογευματινή ώρα της Τρίτης), δίχως άλλη ενημέρωση των σωματείων για την υποχρέωσή τους αυτή, εκτός αν η διοργανώτρια, αποφασίσει  άλλη μέρα της ίδιας εβδομάδας, οπότε απλά θα γνωστοποιεί στα διαγωνιζόμενα σωματεία, δίχως τήρηση προθεσμιών, τη μέρα και την ώρα τέλεσης ή συνέχισης του αγώνα ή και τυχόν αλλαγή γηπέδου.

Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές οι διαιτητές του αγώνα υποχρεούνται να παραδίδουν τα ΦΑ στην Ένωση μέχρι το μεσημέρι κάθε   Δευτέρας, η δε  παραβίαση αυτής της υποχρέωσης συνιστά αθέτηση υποχρέωσης και συνεπάγεται παραπομπή στην ΕΔ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα ή η συνέχιση του διακοπέντος κατά τα παραπάνω, θα ορίζεται με απόφαση της διοργανώτριας εντός 15 ημερών.

                                                            ΑΡΘΡΟ 10                            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

            Για κάθε αγώνα η διοργανώτρια θα ορίζει έναν εκπρόσωπό της, ως παρατηρητή, από πίνακα που καταρτίζει το ΔΣ. Καθήκοντα παρατηρητή μπορεί να ασκεί και οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ/ΕΠΣΛ. Τα καθήκοντα του παρατηρητή, οι αρμοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του ορίζονται από τον ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με τον ΚΑΠ.

Μετά τη λήξη κάθε  πρωταθλήματος γίνεται από το Δ.Σ. η επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα βάσει του ΚΑΠ, είτε για κάθε όμιλο χωριστά, είτε συνολικά, ως προς όλους τους ομίλους κάθε κατηγορίας. Μετά δε τη διενέργεια των προβλεπόμενων αγώνων κατάταξης ακολουθεί η συνολική ενιαία κατάταξη, κατά κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

            Τα  σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα, ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και

είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδ/στών, μελών και φιλάθλων τους.

Κάθε σωματείο υποχρεούται όπως με τη δήλωση συμμετοχής του ορίζει ένα ή περισσότερα άτομα-μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ως υπεύθυνα για την

τήρηση της τάξης, τη λήψη μέτρων στη διάρκεια όλων των αγώνων του και τη συνεργασία, προς τούτο, με τους διαιτητές και τον παρατηρητή αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στη γηπεδούχο ομάδα, την οποία βαρύνουν και τα έξοδα του αγώνα καθώς και τα έξοδα διαιτησίας που
 2. πληρώνονται πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως επέρχονται οι από τον ΚΑΠ προβλεπόμενες κυρώσεις.
 3. 3.                   Κατ εξαίρεση τα έξοδα του παρισταμένου ιατρού ή του υπεύθυνου α΄ βοηθειών βαρύνουν εξ ημίσειας τα διαγωνιζόμενα σωματεία και θα εισπράττονται από τον διαιτητή μαζί με την διαιτητική αποζημίωση πρίν την έναρξη του αγώνα

Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης θα συνεπάγεται τις κυρώσεις  της απόφασης του ΔΣ/ΕΠΣΛ που θα εκδοθεί σχετικά, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ

            Στις πρωταθλήτριες ομάδες όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.

Καθιερώνεται ως έπαθλο ήθους η απονομή ΚΥΠΕΛΛΟΥ και ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ σε όσα σωματεία θα περατώσουν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανένα αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί καμία απολύτως πειθαρχική ποινή σε βάρος του σωματείου, των μελών, των ποδ/στών και των προπονητών του.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες και καταγγελίας από τρίτες ομάδες ρυθμίζεται από τον ΚΑΠ
 2. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπ όψει.
 3. Για κάθε ένσταση το χρηματικό παράβολο ορίζεται σε 100 ΕΥΡΩ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

 1. 1.                  Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των 16 ομάδων και ο πρωταθλητής της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα ανέλθει ή μη  στην  Δ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία, σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη της ΕΠΟ.

 1. 2.                  Α1’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των 16  ομάδων και θα ανέλθουν στην Α ΕΡΑΣ/ΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3) τρείς ομάδες.

Αγώνας διαβάθμισης

Η ομάδα που θα καταλάβει την 14η θέση  στην Α Ερασ/κή και η ομάδα που θα     καταλάβει την 4η θέση στην βαθμολογία της Α1,  θα δώσουν αγώνες κατάταξης    σε ουδέτερο γήπεδο (παράταση-πέναλτυ).

Αν κερδίσει η ομάδα της Α Ερασ/κής θα παραμείνει στην Α. Αν κερδίσει η  ομάδα της Α1 ανέρχεται στην Α Ερασ/κή.

Ο αγώνας αυτός δεν θα διεξαχθεί αν υποβιβασθεί ομάδα από την Δ ΕΘΝΙΚΗ και δεν ανέλθει ο πρωταθλητής της Α’ Ερασιτεχνικής στην Δ’ ΕΘΝΙΚΗ.

3.         Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους των 16 ομάδων ο κάθε όμιλος και θα ανέλθουν στην Α1 ερασιτεχνική πέντε (5) ομάδες, η πρώτη και η δεύτερη κάθε ομίλου.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η θέση στον όμιλό τους θα δώσουν αγώνα κατάταξης μεταξύ τους σε ουδέτερα γήπεδα (παράταση-πέναλτι) για να ανέλθει ακόμη μία (1) ομάδα  στην Α1.

4.         Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε (4) ομίλους και από την κατηγορία αυτή θα ανέλθουν στην Β ερασιτεχνική κατηγορία  οκτώ (8) ομάδες ως εξής:.

α.         Η  πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα ανέλθει απ ευθείας στη Β ερασιτεχνική, δηλαδή θα ανέλθουν απ ευθείας οι 4 πρωταθλήτριες των τεσσάρων ομίλων (4 πρωταθλήτριες Χ 4 όμιλοι = τέσσερις  (4) ομάδες ).

β.         Η 2η και η 3η ομάδα κάθε ομίλου (2Χ4) σύνολο οκτώ (8) ομάδες μετά από κλήρωση θα συγκροτήσουν δύο υποομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων ( οι ομάδες μεταξύ τους δεν θα έχουν αγωνιστεί στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ) και θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και θα

 

συνταχθεί ειδικός βαθμολογικός πίνακας .Οι δύο (2) πρώτες ομάδες  των ειδικών  αυτών βαθμολογικών πινάκων  θα ανέλθουν στην Β Ερασιτεχνική κατηγορία. (2Χ2=4 ομάδες). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 2η θέση των υποομίλων ανέρχεται στην Β’ Ερασιτεχνική η ομάδα που τερμάτισε 2η στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος .

γ. Οι τρίτες ομάδες των υποομίλων θα δώσουν αγώνα κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα (παράταση –πέναλντυ) για την κατάταξη των ομάδων στην Γ’ Ερασιτεχνική.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να ανέλθει ομάδα και δεν έχει γίνει αγώνας κατάταξης η άνοδος θα γίνεται με κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων Σωματείων.

Γίνεται μνεία ότι, σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίας, αν δεν ορίζεται αλλιώς στη παρούσα προκήρυξη, εφαρμόζονται οι δ/ξεις του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

 1. 1.         Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Θα υποβιβασθούν στην Α1 ερασιτεχνική κατηγορία δύο ομάδες (αν ανέλθειο πρωταθλητής μας στη Δ΄Εθνική, προσαυξανόμενες αριθμητικά, ανάλογα, σε τυχόν περίπτωση υποβιβασμού ομάδος ή ομάδων από την Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία).

      α.   Οι δύο (2) ομάδες, που θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις (15η και 16η  

      θέση)  στη τελική βαθμολογία  θα υποβιβασθούν απ ευθείας στην Α1.

Αγώνας διαβάθμισης

Η ομάδα που θα καταλάβει την 14η θέση  στην Α Ερασ/κή και η ομάδα που θα      καταλάβει την 4η θέση στην βαθμολογία της Α1,  θα δώσουν αγώνες κατάταξης     σε ουδέτερο γήπεδο (παράταση-πέναλτυ).

Αν κερδίσει η ομάδα της Α Ερας/κής θα παραμείνει στην Α. Αν κερδίσει η ομάδα της Α1 ανέρχεται στην Α Ερας/κή.

Ο αγώνας αυτός δεν θα διεξαχθεί αν υποβιβασθεί ομάδα από την Δ ΕΘΝΙΚΗ  και δεν ανέλθει ο πρωταθλητής μας στη Δ΄Εθνική.

 1. 2.          Α1’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Από την Α1 ερασιτεχνική θα υποβιβασθούν στη Β κατηγορία  (4) τέσσερις ομάδες.

(προσαυξανόμενες αριθμητικά και ανάλογα, σε τυχόν περίπτωση υποβιβασμού περισσοτέρων ομάδων από την Α τοπική κατηγορία, σε συνάρτηση με τις τυχόν υποβιβασθησόμενες ομάδες από την Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία και μη ανόδου του πρωταθλητή Α Ερασιτεχνικής στη Δ΄ Εθνική).

 1. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Από την Β Ερασιτεχνική  θα υποβιβασθούν στην Γ κατηγορία  επτά (7) ομάδες  

(προσαυξανόμενες αριθμητικά και ανάλογα, σε τυχόν περίπτωση υποβιβασμού ομάδων περισσότερων από την Α και Α1 τοπική κατηγορία, σε συνάρτηση με τις τυχόν υποβιβασθησόμενες ομάδες από την Εθνική ερασ/κή κατηγορία και μη ανόδου στη Δ΄Εθνική του πρωταθλητή Α΄ Ερασιτεχνικής)

α.         Οι τρεις (3) ομάδες του 1ου ΟΜΙΛΟΥ και 2ου ΟΜΙΛΟΥ που θα καταλάβουν τις θέσεις  (14η),(15η) και (16η)  θα υποβιβασθούν απευθείας. (3 ομάδες Χ 2 όμιλοι = (6) ομάδες.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 13η θέση στον όμιλό τους θα δώσουν αγώνα κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο (παράταση-πέναλντυ) για να υποβιβασθεί μία ομάδα στην Γ΄ ΕΡΑΣ/ΚΗ (με μη άνοδο του πρωταθλητή Α΄ΕΠΣ στη Δ΄Εθνική υποβιβάζονται και οι δύο (2) ομάδες (σύνολο 8)).

Στην περίπτωση που υποβιβασθεί από την Δ ΕΘΝΙΚΗ πέραν της μίας ομάδας, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 12η θέση στον όμιλό τους θα δώσουν αγώνα κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο με παράταση-πέναλντυ) για υποβιβασμό και άλλης ομάδας, αν χρειασθεί, το ίδιο θα ισχύσει και για τις ομάδες που καταλάβουν την 11η θέση στον όμιλό τους.

                                                           ΑΡΘΡΟ 18

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α.         Ή  καθ οιονδήποτε τρόπο αυθαίρετη και προκλητική αποχώρηση σωματείων οποιασδήποτε κατηγορίας από το οικείο πρωτάθλημα που αγωνίζεται, ως και η αναιτιολόγητη και μη οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, κατά την κρίση της διοργανώτριας, μη συμμετοχή ομάδος σε αγώνα, συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και επισύρει σε βάρος τους, με απόφαση του

ΔΣ/ΕΠΣΛ κυρώσεις σωρευτικές και για τον λόγο αυτό πλέον των άλλων βαθμολογικών κυρώσεων.

β.      Απαγορεύεται στα μέλη των Δ.Σ  των σωματείων, τους ποδοσφαιριστές, και τους  προπονητές αυτών οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια πριν ή και

μετά την τέλεση αθλητικών εκδηλώσεων, που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή τους, ή να δυσφημίσει το άθλημα.

Παράβαση τούτων συνεπάγεται τις κυρώσεις του ΚΑΠ για την πρόληψη και καταστολή της βίας.

γ.        Σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισης της ομάδας στο γήπεδο, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. και της εκ τούτου, μη διεξαγωγής του αγώνα,  πέραν της κατακύρωσης τούτου υπέρ της εμφανισθείσας ομάδας,  θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σε βάρος της υπαίτιας ομάδος ύψους 300 ΕΥΡΩ για την Α’-Α1’ ερασιτεχνική κατηγορία, 200 ευρώ για την Β’ ερασιτεχνική κατηγορία και 160 ΕΥΡΩ για την Γ’ ερασιτεχνική κατηγορία.

δ.      Ομάδα υποχρεούμενη βάσει της προκήρυξης ή  του ΚΑΠ σε αγώνες κατάταξης, προβιβασμού ή υποβιβασμού, η οποία αρνείται αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της διοργανώτριας, να πάρει μέρος έστω και σε έναν αγώνα, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον οριστικό οικείο βαθμολογικό πίνακα της διανυομένης αγωνιστικής περιόδου.

ε.    Θεσμοθετείται ο αγώνας SUPERCUP  μεταξύ της πρωταθλήτριας της Α κατηγορίας και της Κυπελλούχου ομάδας ο οποίος θα πραγματοποιείται σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. Ο αγώνας αυτός είναι επίσημος με εφαρμογή του ΚΑΠ και των προκηρύξεων  πρωτ/τος και ΚΥΠΕΛΛΟΥ.. Σε περίπτωση δε που πρωτ/της και ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ αναδειχθεί το ίδιο σωματείο τότε το ένα εκ των δύο σωματείων του SUPER CUP θα είναι ο φιναλίστ του ΚΥΠΕΛΛΟΥ. Η μη συμμετοχή ενός εκ των δύο θα συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο 1000 ευρώ σε βάρος του υπαίτιου σωματείου.

Οι εισπράξεις του αγώνα αυτού θα είναι από 30%  για κάθε σωματείο και το υπόλοιπο 40% θα είναι της ΕΠΣΝΛ.

 

ΑΡΘΡΟ 19

                                       ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  –  ΓΙΑΤΡΟΙ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1.         Στη περίπτωση που δεν προσέλθει ο ορισθείς διαιτητής, καθήκοντα διαιτητού αναλαμβάνει από τους επόπτες: ο αξιολογημένος σε μεγαλύτερη κατηγορία εθνικών πρωταθλημάτων, σε ισότητά τους ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία.

2.        Στη περίπτωση που δεν προσέλθει ο επόπτης (ή οι επόπτες) ή παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης του επόπτη, που θα αντικαταστήσει τον μη προσελθόντα διαιτητή, κατά τα παραπάνω στη παράγραφο 1 οριζόμενα, τότε η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ και κατά τη διαδικασία αυτού, δηλαδή υποχρέωση αναζήτησης και υπόδειξης επίσημου παρευρισκόμενου διαιτητή, άλλως φιλάθλου κλπ.

3.  Η τριάδα των διαιτητών πρέπει να συμπληρώνεται με τη νόμιμη διαδικασία πριν από την έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με τον ΚΑΠ και τα προαναφερόμενα. Αν τούτο δεν καταστεί δυνατό,  όλοι οι αγώνες διεξάγονται υποχρεωτικά και με έναν διαιτητή (επίσημο).

4.         Σε περίπτωση μη προσέλευσης όλης της τριάδας των διαιτητών εφαρμόζεται το άρθρο ΚΑΠ, συμπληρούμενο από τα παραπάνω ,  ανάλογα με την κρισιμότητα ή

τις λοιπές συνθήκες του αγώνα,  μέσα σε πνεύμα αποτροπής αναβολών αγώνων και εμπέδωσης αξιοπιστίας των πρωταθλημάτων.

5.         Εφ όσον υπάρχει αποχή (μερική ή ολική, ως προς όλα η μερικά σωματεία) ή μεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο, το ΔΣ της ΕΠΣΛ μπορεί, κατά την κρίση της:

α.         Να ζητά από την ΕΠΟ τον ορισμό διαιτητών από άλλο σύνδεσμο, προκειμένου να καλύψει όλους ή ορισμένους (κατά τη κρίση της) αγώνες

β.         Να χρησιμοποιεί μη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σα διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Τα σωματεία με την αποδοχή της παρούσας συναινούν και αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ενώσει το δικαίωμα να επιλέγει, κατά τη κρίση της, τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποίησης διαιτητών σε αγώνες.

Τα έξοδα και η αποζημίωση  διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο και καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως ο αγώνας δεν διεξάγεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Οι γιατροί των αγώνων θα πληρώνονται από τα διαγωνιζόμενα σωματεία κατά το ½ έκαστο και η αποζημίωση των γιατρών καταβάλλεται προ της έναρξης του αγώνα στο διαιτητή σε μη καταβολή της αποζημίωσης γιατρού ισχύει η μη διεξαγωγή του αγώνα, σε περίπτωση που αναβάλλεται ο αγώνας, τα σωματεία θα καταβάλλουν την μισή αποζημίωση του γιατρού, αν δεν προσέλθει ένα εκ των δύο (2) σωματείων, το παριστάμενο  σωματείο θα καταβάλει στο γιατρό εξ ολοκλήρου την μισή αποζημίωση.

Τα σωματεία που δηλώνουν συμμετοχή στο παρόν πρωτ/μα υποχρεούνται να παρέχουν κάθε είδους διαφημιστική παροχή που θα τους ζητηθεί από την Ένωση (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, σημαίες, κ.λ.π.)

                                                  

ΑΡΘΡΟ 20

                                              ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι προπονητές των  πρωτ/των Α, Α1, Β και Γ κατηγορίας για να έχουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στον πάγκο, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την προβλεπόμενη  ταυτότητα που εκδίδεται με την νόμιμη υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΠΟ και ΕΠΣΛ.

                                                  

ΑΡΘΡΟ 21

         ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ       

Εκτός από τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδ/στών σε αγώνες, τονίζεται ότι απαγορεύεται σε ποδ/στη να  αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του

ποδ/στη στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνονται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής κατά τα οριζόμενα από ΚΑΠ ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου – προσοχή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη, στο άρθρο 19 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 22

                             ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών και της εν γένει  νομοθεσίας, που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα, καθώς και

οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευμένης κάθε προσφυγής στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. 1.                  Για την αγωνιστική περίοδο 2012-13 ο αριθμός και ο τρόπος της υποχρεωτικής συμμετοχής νεαρών ποδοσφαιριστών στις ομάδες, θα αποφασίσει το Δ.Σ. με την έκδοση της προκήρυξης της συγκεκριμένης περιόδου.
 2. 2.                  Ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 καθορίζεται ως εξής:+
 3. 3.                 

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 16 σωματεία

ΑΙ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:16 σωματεία

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  32 σωματεία

Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Όλα τα υπόλοιπα σωματεία που νόμιμα θα ανήκουν σ αυτήν, ως και τα τυχόν νέα που θα νομιμοποιηθούν αθλητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

            Ο,τι δεν προβλέπεται από τη προκήρυξη αυτή, τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΠΟ, το καταστατικό της Ένωσης, και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΛ.

Λάρισα 30/6/11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                    ΑΡ.ΓΚΟΥΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-12

Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπ όψει:

Α)    Το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ

Β)    Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ

Γ)     Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από

το Διεθνές Συμβούλιο ΦΙΦΑ

Δ)     Τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως ισχύει

Ε)      Την από  29.6.11 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διοργάνωση των αγώνων της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών περιόδου 2011 – 2012 που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο:       ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)         Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες της Α’, της Α1΄ ερασιτεχνικής  κατηγορίας και της  Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας, προαιρετικά δε οι ομάδες της Β΄ και  Γ΄ τοπικής κατηγορίας και η ερασιτεχνική ομάδα  της Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.

β)         Οι πιο πάνω ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες κυπέλλου, πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι  22.8.2011 στην ΄Ένωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία, τη δήλωση συμμετοχής.

γ)         Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο αυτό.

Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στο Κύπελλο αυτό, με απόφαση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει  η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωτ/τος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως τρείς χιλιάδες (3000) ευρώ.

δ)         Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή – και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα – εφόσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε κλήρωση των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 2ο:       ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

α)         Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα διαχωριστούν, κατ αρχήν, με απόφαση του ΔΣ,  σε (4) ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια για την αποφυγή δαπανηρών μετακινήσεων.

β)         Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων κατά όμιλο μέχρι να μείνουν σε κάθε όμιλο (2) ομάδες. Στην συνέχεια οι (8) ομάδες θα κληρωθούν μεταξύ τους μέχρι τον τελικό.  Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται. (παράταση μισής ώρας, πέναλτι κ.λ.π.).

γ)         ΄Όλοι οι αγώνες ορίζονται μετά από δημόσια κλήρωση.

Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος.

δ)         Ο τελικός για την ανάδειξη του κυπελλούχου της ΄Ένωσης, που θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (διοργανώτρια η Ε.Π.Ο.), διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο που ορίζει η Ε.Π.Σ.Λ.

ε)         Την 1η και 2η αγωνιστική οι ομάδες που ανήκουν στην μεγαλύτερη κατηγορία όταν κληρώνονται να αγωνιστούν με ομάδες μικρότερης κατηγορίας, ο αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της δεύτερης.

ΑΡΘΡΟ  3ο:      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του κυπέλλου ορίζεται για το Σαββατοκύριακο 3-4/9/11, το δε πρόγραμμα αγώνων ορίζεται με δημόσια κλήρωση, που θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΣΛ.  την 25.8.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00.

ΑΡΘΡΟ  4ο:      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του Κ.Α.Π.  Ειδικότερα:

α)         Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται πριν από ένα πενθήμερο, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος επίσπευσης των αγώνων, οπότε μπορεί να γίνει πριν από ένα τριήμερο.

β)         Επί διακοπής αγώνα έχει εφαρμογή το άρθρο του ΚΑΠ.

γ)         Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται μέσα σε 15 ημέρες από την αναβολή ή διακοπή του, εκτός αν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη μετάθεσής του (π.χ. έχει προτεραιότητα η τέλεση αγώνα πρωταθλήματος μιας των διαγωνιζόμενων ομάδων κλπ.).

δ)         Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε οριστεί, εκτός αν στο γηπεδούχο σωματείο επιβλήθηκε στο μεταξύ ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, οπότε ο αγώνας ορίζεται σε ουδέτερο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ  5ο:      ΓΗΠΕΔΑ

΄Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ  6ο:      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Iσχύουν  αναλογικά  οι σχετικές διατάξεις των του Κ.Α.Π.  Ειδικότερα:

 1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν

μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

α)  Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών  των ποδοσφαιριστών τους και

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει

συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

 1. 3.      Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή σε αγώνα

φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κλπ), τυχόν δε συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης..

ΑΡΘΡΟ  7ο:      ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από τον Κ.Α.Π., η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα που κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης, αποκλείεται από τους παραπέρα αγώνες κυπέλλου και της αφαιρούνται από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει τόσοι βαθμοί, όσοι ορίζονται για την παράβαση που διέπραξε.

ΑΡΘΡΟ  8ο:      ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  –  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ

Για την ομάδα που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που προβλέπονται :

Ειδικότερα, εκτός από τις άλλες συνέπειες:

α)         ομάδα που αποχωρεί από αγώνα κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) τιμωρείται με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και (5) πέντε βαθμοί από το επόμενο πρωτ/μα και χρηματικό πρόστιμο μέχρι (3000) τρεις χιλιάδες ευρώ.

β)         ομάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα κυπέλλου σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτ/μα

γ)         ομάδα που δεν εμφανίζεται να αγωνιστεί, χάνει τον αγώνα και της αφαιρούνται δύο (-2) βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο θα μετέχει την περίοδο 2012-13.

ΑΡΘΡΟ  9ο:    ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΣΕ  ΑΓΩΝΑ

Επισημαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα του Κ.Α.Π. σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή του αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογημένα.  Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει μη κάθοδό του σ’  αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.).

Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ) δεν συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία, σε κάθε περίπτωση το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια επιτροπή κυπέλλου, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην οποιαδήποτε απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ  10ο:    ΧΡΩΜΑΤΑ  ΣΤΟΛΩΝ

1.-        Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής που δήλωσαν (στην αρχική δήλωση συμμετοχής).  Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή.

2.-        Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης της υποχρέωσης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια για την ματαίωση ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ  11ο: ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του. Κάθε σωματείο υποχρεούται όπως με τη δήλωση συμμετοχής του ορίζει ένα ή περισσότερα άτομα-μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ως υπεύθυνα για την τήρηση της τάξης, τη λήψη μέτρων στη διάρκεια όλων των αγώνων του και τη συνεργασία, προς τούτο, με τους διαιτητές και τον παρατηρητή αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  12ο:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

α)         ΄Όλα τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν το σωματείο που μετακινείται, χωρίς αυτό να δικαιούται να τα εισπράξει από την εκκαθάριση του αγώνα.

β)         Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.

γ)         Από τις ακαθάριστες εισπράξεις κάθε αγώνα, αφού αφαιρεθούν οι σχετικές κρατήσεις  και τα έξοδα, το υπόλοιπο που απομένει περιέρχεται εξ ολοκλήρου στο γηπεδούχο σωματείο.

δ) Οι γιατροί των αγώνων θα πληρώνονται από τα διαγωνιζόμενα σωματεία κατά το ½ έκαστο, και η αποζημίωση των γιατρών καταβάλλεται προ της έναρξης του αγώνα.

ε) Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία του ΤΕΛΙΚΟΥ γίνεται από την Ε.Π.Σ.Λ. και τα διαγωνιζόμενα σωματεία δικαιούνται από τις καθαρές εισπράξεις από 30%.

ΑΡΘΡΟ  13ο:    ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ

α)         Στη νικήτρια ομάδα του τελικού απονέμεται κύπελλο και 18 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.  Επίσης, στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται κύπελλο και 18 μετάλλια, καθώς και από ένα μετάλλιο στο διαιτητή, στους βοηθούς του διαιτητή και στους προπονητές των δύο ομάδων.

β)         ΄Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια. Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχήσουν σ’  αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή 200 ευρώ και εφόσον – κατά την κρίση της διοργανώτριας ΄Ένωσης – αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωματείου, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωτ/τος στο οποίο δικαιούται να μετέχει της επόμενης περιόδου και επιβολή χρηματικής ποινής έως 3000 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  14ο:    ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α)         Η διεξαγωγή των αγώνων κυπέλλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)

β)         Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Λάρισας, διοργανώτριας της πρώτης φάσης των αγώνων κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών,  και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σ’  αυτή.  Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση.

γ)         Η Ε.Π.Σ.Λ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης και μετά την έναρξη των αγώνων, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο

(π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ ).

δ) Τα σωματεία που δηλώνουν συμμετοχή στο παρόν πρωτ/μα υποχρεούνται να παρέχουν κάθε είδους διαφημιστική παροχή που θα τους ζητηθεί από την Ένωση (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, σημαίες, κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ  15ο:    ΤΕΛΙΚΗ   ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Λ.

Λάρισα   30/6/11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                  ΑΡ.ΓΚΟΥΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2011-2012

Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΄Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας θέλοντας να συμβάλει στην

ανάπτυξη και καλλιέργεια του ποδοσφαίρου αλλά και στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους

Αφού έλαβε υπ όψει:

A)        Το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ

B)        Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ

Γ)         Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο ΦΙΦΑ

Δ)        Τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως ισχύει

Ε)         Την υπ αριθ. 29/6/11 απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες πρωταθλημάτων περιόδου 2011-12:

 1.  Παίδων,         (δήλωση μέχρι 22/8/11)
 2.  Προπαίδων    ( ομοίως ως άνω)
 3. Εφήβων          ( ομοίως ως άνω)
 4. Ακαδημιών   και
 5. Προ Ακαδημιών (οι δηλώσεις για τα πρωταθλήματα αυτά θα γίνουν τον μήνα Μάρτιο μετά από πρόσκληση της ΕΝΩΣΗΣ).

Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παραπάνω πρωταθλήματα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, τους κανονισμούς πρωταθλημάτων και παιδιάς, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία, σωματική διάπλαση κλπ.) που συγκροτούν τις ομάδες.

ΑΡΘΡΟ  1ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ.Λ, αδιαφόρως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν και της συμμετοχής τους ή μη στα κανονικά πρωταθλήματα ανδρών (ισχύει μόνο για την τρέχουσα περίοδο,την περίοδο 2012-13 όλα τα Σωματεία θα πρέπει να συμμετέχουν στα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα).

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμμετοχή σε ένα από τα προκηρυσσόμενα φυτωριακά πρωταθλήματα υποδομής όλων των ομάδων Α τοπικής κατηγορίας, ως και Δ Εθνικής, σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΟ.

Εάν σωματεία, των οποίων είναι προαιρετική, κατά τα άνω, η συμμετοχή στα φυτωριακά τμήματα, βρίσκονται σε τυχόν αντικειμενικά  ανυπέρβλητη αδυναμία  να δηλώσουν αυτοτελώς συμμετοχή σε ένα από τα παραπάνω πρωταθλήματα,, παρέχεται η  δυνατότητα συγκρότησης ομάδος  σε συνεργασία είτε με   τον οικείο Αθλητικό οργανισμό του Δήμου, στον οποίο ανήκει, με την έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, είτε από κοινού με άλλο σωματείο του ιδίου Δήμου ή όμορου Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΆ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1)        Παίδων με αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 1997 και νεότεροι.

2)        Προπαίδων με αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 1999 και νεότεροι.

3)        Ακαδημιών με αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2001 και νεότεροι.

4)        Εφήβων  με αθλητές που γεννήθηκαν το 1995 και νεότεροι.

5)        Προακαδημιών με αθλητές που γεννήθηκαν το 2003 και νεότεροι.

Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, αλλά με μία το πολύ ομάδα ανά κατηγορία.

α)      Στις κατηγορίες των παίδων, προπαίδων, εφήβων, ακαδημιών και προακαδημιών οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται:

αα) με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας (Ε.Π.Ο.) και ββ) με την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία, με ποινή απαγόρευσης συμμετοχής του ποδ/στη,  θα πρέπει να είναι θεωρημένη  από  γιατρό και από την ΕΠΣΛ(ισχύς ενός έτους), στην  οποία θα κατατίθεται υποχρεωτικά πριν την διεξαγωγή των αγώνων  .

Οι ποδ/στές που αγωνίζονται στο προπαιδικό-Ακαδημιών και προακαδημιών πρωτ/μα μπορούν να αγωνισθούν και με ατομική ιατρική βεβαίωση η οποία θα είναι επικολλημένη στο δελτίο.

Δεν είναι δυνατή, με ποινή αντικανονικότητας, η συμμετοχή ποδ/στή στα πρωταθλήματα Εφήβων, Παίδων χωρίς αθλητικό δελτίο ΕΠΟ, εκτός αν έχει προηγούμενα κατατεθεί στην ΕΠΣΛ αίτηση έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητος, η οποία εκκρεμεί, οπότε είναι δυνατή η συμμετοχή με την προσκόμιση αντιγράφου της αίτησης κατάθεσης, θεωρημένου από την ΕΠΣΛ.

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της νόμιμης χρησιμοποίησης των ποδ/στών έχει το σωματείο, σύμφωνα με τον ΚΑΠ.

Κατ εξαίρεση, στο πρωτάθλημα ΠροπαίδωνAκαδημιών και προακαδημιών οι ποδ/στές μπορούν  να αγωνίζονται με θεωρημένη, κατά τα παραπάνω, κατάσταση υγείας ή ατομική βεβαίωση και προσωρινό δελτίο, που θα εκδίδει η ΕΠΣΛ και το οποίο δεν σημαίνει οριστική εγγραφή του ποδ/στή στο σωματείο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης δελτίων, η επιτροπή δύναται να δώσει μικρή παράταση μέχρι να τακτοποιήσουν οι ομάδες τις εκκρεμότητες τους.   

              

ΑΡΘΡΟ  3ο

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΕΝΑΡΞΗ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η δήλωση συμμετοχής είναι ενιαία και για τα τρία πρωταθλήματα (εφηβικό,παιδικό και προπαιδικό) και θα διαγράφεται  εξ αυτών η αντίστοιχη ένδειξη για το πρωτάθλημα στο οποίο το σωματείο δεν επιθυμεί να συμμετάσχει. Η έναρξη των αγώνων αυτών θα γίνει το μήνα Οκτώβριο. Για δε των Ακαδημιών και Προακαδημιών η έναρξη θα γίνει το μήνα Μάιο.

ΑΡΘΡΟ  4ο

ΓΗΠΕΔΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

            Οι αγώνες των κατηγοριών νέων, παίδων και προπαίδων θα γίνονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, σε ώρες που θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα αγώνων. Η επιτροπή μπορεί να ορίζει κατ΄ εξαίρεση και άλλη μέρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει λόγος.

Τα σωματεία που διαθέτουν γήπεδο ιδιόκτητο είναι υποχρεωμένα να το παραχωρούν (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων εφήβων, παίδων και προπαίδων που θα ορίζει η επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν κυρώσεις για το σωματείο που δεν παραχωρεί το γήπεδό του. Για τη διευκόλυνση του προγράμματος και για την πιο ποιοτική οργάνωση των πρωταθλημάτων, θα είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδα που διαθέτουν χλοοτάπητα, αδιαφόρως έδρας σωματείων.

Η επιτροπή παιδικών πρωταθλημάτων θα μεριμνά, κατά το δυνατό, για τον ορισμό των αγώνων κάθε ομάδας (όταν αυτή είναι γηπεδούχος) στο γήπεδο που έχει δηλώσει , χωρίς όμως να δεσμεύεται γι΄ αυτό, όταν αντικειμενικοί λόγοι (σύμπτωση γηπέδων κλπ.) δεν το επιτρέπουν. Για το πρωτάθλημα προπαίδων το γήπεδο θα είναι από μεγάλη σε μεγάλη περιοχή με μετακινούμενες εστίες 2Χ5 χωρίς άλλη διαγράμμιση ή διαγράμμιση με πιατάκια και οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται θα είναι από 10 για κάθε ομάδα μαζί με τον τερματοφύλακα.

Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων, με δική τους ευθύνη και φροντίδα, από τις τοπικές εφημερίδες όπου θα ανακοινώνεται κάθε βδομάδα ή από τον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

 1. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών το καθένα για την προπαιδική κατηγορία , των 35 λεπτών για την παιδική κατηγορία,

των 40 λεπτών για την εφηβική κατηγορία, των 20 λεπτών για αυτή των Ακαδημιών με ενδιάμεση ανάπαυλα 10΄, πλήν της κατηγορίας των Εφήβων όπου η ανάπαυλα θα είναι διάρκειας 5 λεπτών και των προακαδημιών  15 λεπτά σε τουρνουά (τρείς αγώνες ) με ανάπαυλα την αλλαγή των ομάδων.

2.         Κάθε ομάδα  μπορεί να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι  24 το πολύ ποδοσφαιριστές. Αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα οκτώ (8) για την κατηγορία  παίδων και απεριόριστες στην κατηγορία των προπαίδων, ακαδημιών, προακαδημιών και (5) πέντε για την κατηγορία των εφήβων.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

 1. 1.                  Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων, χωρίς καμία αναβολή.

Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής, αναβολή αγώνα, μετά από έγγραφο αίτημα σωματείου, που υποβάλλεται τρεις μέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία του αγώνα (μη περιλαμβανόμενης της ημέρας του αγώνα και της υποβολής της έγγραφης αίτησης) για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους.

 1. 2.                  Εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ακατάλληλο το γήπεδο, ο αγώνας δεν τελείται. Επίσης αν οι κρατούσες καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των νεαρών ποδοσφαιριστών,  μπορεί ο διαιτητής του αγώνα να αποφασίσει τη μη τέλεση ή τη διακοπή του αγώνα, αναγράφοντας τους λόγους στο ΦΑ.
 2. 3.                  Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω καιρού ή ανώτερης βίας),  ο αγώνας

θα ορίζεται εκ νέου από την ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ

Α.       Σωματείο που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε δυο (2) αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας (ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή και, σε περίπτωση απρόβλεπτου, έκτακτου  και αιφνίδιου λόγου που εμφανίσθηκε την ημέρα του αγώνα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα μετά τον αγώνα ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητά του),

(α1)      αφ ενός μεν θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αποχώρησε με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες του πρωταθλήματος της κατηγορίας που συμμετέχει, για την ίδια αγωνιστική περίοδο,

(α2)       αφ ετέρου δε  για κάθε αδικαιολόγητη μη  προσέλευση σε προγραμματισμένο αγώνα και μέχρι δύο (2) αγώνες τιμωρείται με πρόστιμο 100  ΕΥΡΩ για κάθε αγώνα,το οποίο θα αποδίδεται στην αντίπαλο ομάδα .

Β.       Σωματείο που αποχωρεί, παραιτείται ή αποβάλλεται και αποκλείεται από το πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη και τον ΚΑΠ, πλέον των ως άνω κυρώσεων υπό στοιχείο Α,  επιπρόσθετα τιμωρείται

Β1      με εφ άπαξ πρόστιμο 300 ΕΥΡΩ για κάθε τμήμα, για το οποίο παραιτείται, αδιαφόρως του αν συμμετέχει και με άλλα τμήματα υποδομής σε  οποιοδήποτε φυτωριακό πρωτ/μα, Β2 με εφάπαξ πρόστιμο 300 ΕΥΡΩ εάν συμμετέχει σε ένα μόνο φυτωριακό πρωτ/μα και πρόκειται για σωματεία των οποίων η συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον φυτωριακό πρωτ/μα είναι υποχρεωτική (Δ Εθνική και Α τοπική κατηγορία) και

Β3 πρόστιμο 500 ΕΥΡΩ αν η συμμετοχή του είναι υποχρεωτική και δεν δηλώσει συμμετοχή.

Γ.        Σωματείο αποβάλλεται οριστικά από το πρωτάθλημα και

 1. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπείας, ή αντικανονική συμμετοχή κατόπιν ένστασης, καταγγελίας ή και αυτεπάγγελτα και θα επιβάλλεται πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ.
 2. Σε περίπτωση που αυτό θεωρηθεί υπαίτιο αποδεδειγμένων πράξεων

βίας, βάσει του ΦΑ ή καταγγελίας ή και αυτεπάγγελτης γνώσης της

διοργανώτριας το πρόστιμο που θα επιβάλλεται είναι 300 ΕΥΡΩ.

Στις περιπτώσεις αυτές πέραν των κυρώσεων που προβλέπει ο ΚΑΠ για κάθε περίπτωση, έχει παράλληλη ευθύνη και η δ/ξη του ΚΑΠ για δυσφήμηση του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1.         Ποδοσφαιριστής που θα αποβάλλεται από τον διαιτητή, για οποιονδήποτε λόγο, θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τους επόμενους αγώνες, σύμφωνα με τον ΚΑΠ. Οι επιβαλλόμενες ποινές σε ποδ/στές που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε φυτωριακό τμήμα θα ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες των πρωταθλημάτων αυτών, όχι όμως και για τα κανονικά πρωταθλήματα ανδρών. Η τυχόν  τιμωρία ποδ/στή (που έχει το δικαίωμα συμμετοχής και στα φυτωριακά τμήματα) σε αγώνα κανονικών πρωταθλημάτων δεν θα ισχύει για τα φυτωριακά πρωταθλήματα της παρούσας προκήρυξης.

2.              Εκτός από τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδ/στών σε αγώνες, τονίζεται ότι απαγορεύεται σε ποδ/στη να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδ/στη στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρούται πρίν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής  σύμφωνα με τον ΚΑΠ,  ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

3.         Οι διαιτητές έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των προυποθέσεων συμμετοχής των ποδ/στών στους αγώνες των φυτωριακών πρωταθλημάτων (έλεγχος των δελτίων των αθλητών  για συμμετοχή παικτών μεγαλύτερης ηλικίας,  ή χωρίς δελτίο, χωρίς κατάσταση υγείας, χωρίς ιατρική θεώρηση πλαστογραφία  κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ  9ο

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

            Με μέριμνα της ΕΔ/ΕΠΣΛ θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές του Συνδέσμου Διαιτητών Λάρισας.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών, η επιτροπή παιδικών πρωταθλημάτων έχει το δικαίωμα να ορίζει φιλάθλους

(γυμναστές, προπονητές, βετεράνους ποδοσφαιριστές κλπ.) ως διαιτητές των αγώνων.

Αν δεν προσέλθει ο διαιτητής, οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουν, σύμφωνα με τον ΚΑΠ, στην υπόδειξη προσώπου από τους παρευρισκόμενους (επίσημου διαιτητή, φιλάθλου κλπ.) που θα

διαιτητεύσει τον αγώνα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να  συμπαρασταθούν στο έργο του.

Η συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική. Την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι και οι προπονητές των ομάδων που πρέπει να ελέγχουν τη συμπεριφορά των μικρών ποδοσφαιριστών προς τους διαιτητές, δίνοντας οι ίδιοι πρώτοι το καλό παράδειγμα.

Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία, στην περίπτωση που ο αγώνας δεν διεξαχθεί, ο διαιτητής θα εισπράξει την μισή αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ  10ο

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  –  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ

            Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της. Από την Ε.Π.Σ.Λ. θα γίνει προσπάθεια να παραβρίσκεται στους αγώνες ιατρός ή υπεύθυνος για την παροχή πρώτων βοηθειών, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν  εξ ημισείας και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία και θα καταβάλλονται με την έναρξη του αγώνα στον διαιτητή για την αμοιβή του παριστάμενου γιατρού, σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα, ο γιατρός θα εισπράττει το μισό της αποζημίωσής του.

 

ΑΡΘΡΟ  11ο

                                                       ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι προπονητές των  φυτωριακών τμημάτων για να έχουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στον πάγκο, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την προβλεπόμενη  ταυτότητα που εκδίδεται με την νόμιμη υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΠΟ και ΕΠΣΛ.

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που

θα δηλώσουν συμμετοχή και με γεωγραφικά κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται,

στο βαθμό που είναι δυνατή,  η άσκοπη και δαπανηρή μετακίνηση μεγάλων

αποστάσεων.

Η συνέχεια των αγώνων θα αποφασισθεί από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ.

ΑΡΘΡΟ  13ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που δηλώνονται στην

δήλωση συμμετοχής των σωματείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει, βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, φίλαθλοι κλπ. διαγωνιζόμενων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι

ομάδες τους θα τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΑΠ  (μέχρι και ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος), κατά

την απόλυτη (αλλά και αιτιολογημένη) κρίση της επιτροπής παιδικών πρωταθλημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών στους αγώνες αυτών των πρωτ/των.

 1. Στις πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων θα απονεμηθούν ΚΥΠΕΛΛΑ και στους τελικούς πρωταθλητές θα απονεμηθούν κύπελλα και στους ποδ/στές αυτών μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ  14ο

ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

            Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα ρυθμίζεται από τον ΚΑΠ και με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής πρωταθλημάτων υποδομής της Ε.Π.Σ.Λ. που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων αυτών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Λ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων.

                                                    Γα την ΕΠΣΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                   ΑΡ.ΓΚΟΥΜΑΣ

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


July 2011
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: